CKZ – CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

CKZ – CENTRUM  KOMPETENCJI  ZAWODOWYCH 
 

PROJEKTY 2017
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ im.św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Regionalny 
“Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”

Cel projektu: wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u uczniów szkół zawodowych z branży wiodącej tj. turystyczno – gastronomicznej oraz z branży wspierającej tj. administracyjno – usługowej poprzez poprawę jakości procesu kształcenia we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych u uczniów z ww. branż a także z innych zawodów kształconych w szkołach powiatu suskiego a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli zawodu z ww. branż na terenie powiatu suskiego.
Beneficjent: Powiat suski
Dofinansowanie projektu z UE: 2.930.904,40 zł
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ im.św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim 
​realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Regionalny 

„WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY”

Cel projektu: wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u uczniów szkół zawodowych z branży wiodącej tj. elektryczno – elektronicznej oraz z branży wspierającej tj. mechanicznej i górniczo - hutniczej poprzez poprawę jakości procesu kształcenia we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych u uczniów z ww. branż a także z innych zawodów kształconych w szkołach powiatu suskiego a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli zawodu z ww. branż na terenie powiatu suskiego.

Beneficjent: Powiat suski
Dofinansowanie projektu z UE: 2.494.839,67 zł

 

1. STAŻE

a) Regulamin udzielania stypendiów stażowych

b) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w praktykach/stażach 

c) Przedsiębiorcy

d) Fotorelacja

Obraz reprezentacyjny artykułu: