Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

       Ustalono dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018:

-    30 kwietnia 2018  - poniedziałek, dzień przed dniem świątecznym;
-    02 maja 2018 - środa, dzień powszedni po dniu świątecznym ;
-    04;07;08; maja 2018 - piątek, poniedziałek, wtorek - egzaminy maturalne;
-    01 czerwca 2018- piątek, po Bożym Ciele;