SZKOŁA POLICEALNA

Uwaga zmiana w harmonogramie zajęć !
              Z uwagi na planowany wyjazd na Targi Kosmetyczne, w dniu 5 listopada, wszystkie zajęcia dla klasy I TUK, oraz klasy II TUK
zostają przeniesione z dnia 5 listopada (niedziela) na dzień 12 listopada (niedziela) br..
Natomiast zajęcia w dniu 4 listopada dla obu klas pozostają bez zmian.
 

 
................................................................................

*  PLAN ZJAZDÓW SZKOŁY POLICEALNEJ r. szk.2017/2018
- Technik Usług Kosmetycznych  Klasa II SEMESTR III 

 
.............................................................................................