ZAPROSZENIE - Rajd szlakiem Kard. Karola Wojtyły

ZAPROSZENIE
 
 
9 września br. przypada 39. rocznica wędrówki w góry przed wyborem na Stolicę Piotrową księdza kard. Karola Wojtyły. W związku z tym Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi zaprasza wszystkich chętnych, zwłaszcza młodzież szkolną do wzięcia udziału w XVIII Rajdzie Turystycznym Szlakiem Ks. Kardynała Karola Wojtyły, który odbędzie się 11 września 2017 roku. Rajd rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.30, odprawioną w kościele parafialnym w Skawicy, po której nastąpi uroczyste rozpoczęcie rajdu.
 
Trasa rajdu Skawica Sucha Góra - Hala Krupowa – Polica – Przełęcz Lipnicka (Krowiarki)
Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi
(tel. 33 877-50-66),
Honorowy patronat Rajdu: Wójt Gminy Zawoja.
Współorganizatorzy: Babiogórski Park Narodowy w Zawoi, Parafia Rzymskokatolicka w Skawicy, Rada Sołecka w Skawicy.
 
Trasa rajdu upamiętnia ostatnią wycieczkę w góry ks. kard. Karola Wojtyły (9 września 1978 r.) na 5 tygodni przed jego wyborem na Papieża (16 października 1978 r.).
 
Program  rajdu:
 

  • Potwierdzenie udziału w rajdzie i zgłoszenie organizatorom ew. zmian w składzie grupy (Pracownikowi BCK w Zawoi).
  • Zapisy grup i osób indywidualnych na parkingu obok kościoła w Skawicy Centrum od godz. 8.00 do 9.30.
  • godz. 8.30 – Msza św. w kościele parafialnym w Skawicy i uroczyste rozpoczęcie rajdu
  • ok. godz. 15.00 –  zakończenie rajdu na Krowiarkach, grupy spoza terenu Gminy Zawoja powrót z Krowiarek we własnym zakresie i na własny koszt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcia do artykułu: 
Obraz reprezentacyjny artykułu: